Politica de confidențialitate

1. Protecția datelor cu caracter personal – Informare generala – Temeiul prelucrării

Compania care vă prelucrează datele este: SC TSM CONCEPT TRAVEL SRL (J03/143/2021, C.U.I.: 43592062) cu sediul in municipiul Pitesi, Str. Dârzu nr. 31, jud Arges, denumita in continuare „TSM CONCEPT TRAVEL”.

TSM CONCEPT TRAVEL respecta viața privată a clienților sai. Politica de protecție a persoanelor fizice în privința prelucrării  datelor cu caracter personal se bazează pe Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

TSM CONCEPT TRAVEL va prelucra datele tale cu caracter personal în baza următoarelor:

 1. Executarea serviciilor cerute – pentru a da curs solicitărilor dumneavoastră. De exemplu: TSM CONCEPT TRAVEL va deține informații despre dumneavoastră, pe care ni le-ați oferit printr-o cerere de oferta sau alt formular de contact sau inregistrare sau a oricărei solicitări de servicii către TSM CONCEPT TRAVEL.
 2. Interesele comerciale legitime ale TSM CONCEPT TRAVEL: de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și serviciilor noastre si îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele personale vom evalua evaluăm interesele noastre pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În plus aveți dreptul de a va opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea „Drepturile tale”.
 3. Conformarea cu o cerință legală imperativă: de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul tău de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate; sau
 4. Consimțământul dumneavoastră. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

2. Modul de prelucrare

 • Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când, de exemplu: ne transmiteți un mesaj sau o solicitare, când accesați site-ul nostru sau când va abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi, când ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, să facă schimb de informații cu noi în ceea ce privește informațiile cu caracter personal precum si când datele cu caracter personal sunt publice. Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul tău). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, te rugăm să consulți secțiunea Politica site-ului referitoare la Cookies.
 • Tipurile de date personale pe care le putem avea sunt, dacă este cazul: toate datele pe care dumneavoastră le completați in formularele transmise către noi.
 • Cât timp vă sunt păstrate datele: TSM CONCEPT TRAVEL păstrează datele până la îndeplinirea scopului pentru care acestea au fost colectate si pentru o prelucrare ulterioară in acelasi scop fara a depăși o perioada maxima de arhivare de 2 ani; dupa expirarea acestei perioade datele sunt anonimizate;
 • Cui transmitem datele dumneavoastră: in funcţie de activitatea la care ne raportăm, dezvăluim datele dumneavoastră, doar daca este strict necesar, unor parteneri contractuali/subcontractori ai noștri („Subcontractorii”). Într-o astfel de situație, ne asigurăm că Subcontractorii respectă prezenta Informare. Totodată TSM CONCEPT TRAVEL poate comunica datele autorităților publice în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau hotărâre judecătorească, sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autoritățile publice.

3. Drepturile dumneavoastră

Puteți controla modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exercitând oricare dintre următoarele drepturi/opțiuni, oricând doriți:

 • Accesarea datelor: puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.
 • Rectificarea datelor: dacă datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, ne puteți solicita rectificarea lor.
 • Opoziția la prelucrarea datelor: ne puteți solicita să încetăm anumite activități de prelucrare. În funcție de baza legală a prelucrării, vom analiza cererea, situația de fapt, precum şi prevederile legale aplicabile şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea solicitării. În cazul în care prelucrarea se realizează in temeiul consimțământului dumneavoastră, vom echivala exercitarea dreptului dumneavoastră la opoziție cu o retragere de consimțământ.
 • Ștergerea datelor: ne puteţi cere să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Vom analiza cererea în conformitate cu motivele ce justifică solicitarea şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea ei. Ca abordare generală, la data expirării perioadelor de timp de păstrare a datelor, astfel cum sunt identificate mai sus, datele dumneavoastră vor fi fie şterse, fie anonimizate.
 • Portabilitatea datelor: daca doriți să vă transferați datele către un alt furnizor, ne puteți solicita să vi le comunicăm într-un format electronic uzual (acesta este un drept nou conform Regulamentului).
 • Restricționarea prelucrării: puteți să solicitați restricționarea prelucrării. Vom analiza cererea în raport de cazurile de restricționare prevăzute de lege şi vom revenim în termenul legal cu detalii despre implementarea ei (acesta este un drept nou conform Regulamentului).

Retragerea consimțământului: în cazul în care v-aţi dat consimțământul, în mod expres, pentru o prelucrare de date, îl veţi putea retrage oricând. Această retragere se va înregistra fără întârzieri nejustificate.

4. Cum să înaintați o plângere

Responsabilul cu protecția datelor: puteți adresa orice întrebare, comentariu sau orice solicitare privitoare la datele dumneavoastră, la adresa de poștă electronică: contact@autorulotepitesti.ro

Autoritatea de Supraveghere: de asemenea, daca solicitarea dumneavoastră nu a fost rezolvata sau sunteti in continuare nemulțumiți, puteți să înaintați o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/)

Conținutul acestei informări poate suferi modificări ca urmare a evoluției pieței sau actualizării gamei de servicii pe care le prestăm. Vom publica orice nouă versiune a acestei Informări pe website-ul TSM CONCEPT TRAVEL.

×

Salutare!

Acum ne poti contacta si pe WhatsApp. Daca te putem ajuta, da-ne un semn!

×